UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Blue Gym d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji može pronaći u u mrežnoj trgovini gdje je robu naručio ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe i dužan je vratiti robu Blue Gym d.o.o. neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Blue Gym d.o.o. dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen na račun sa kojeg je potrošač izvršio uplatu ili prema dogovoru s kupcem. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Blue Gym d.o.o. nije obavezan prihvatiti povrat takve robe.

U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Blue Gym d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

Lascia un commento